Loading...
OVIDIU VASILE PREDESCU2019-08-10T08:55:16+02:00

Experiența Profesională

În magistratură

1982 – 1987
Activitate: Procuror

Procuratura locală Piteşti

1987 – iulie 1989
Procuror

Procuratura judeţeană Argeş

iulie 1989  – octombrie 1991
Procuror-şef

Procuratura locală Câmpulung-Muşcel, jud. Argeş

 1 iunie 2016 – prezent
Consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În avocatură

 1995 – mai 2006
Avocat (avocat suspendat la cerere)

Baroul Bucureşti

În administraţia publică centrală şi locală

 octombrie 1991– septembrie 1992

Consilier juridic şef

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Departamentul  protecţiei muncii

octombrie 1992 – martie 1995

Expert guvernamental juridic, şef sector, director

Guvernul României

martie 1995 – februarie 1997

Reprezentantul Guvernului României în Secretariatul Tripartit pentru Dialog Social finanţat de Uniunea Europeană

februarie 1997 – decembrie 1998

Director general al Direcţiei generale juridice şi director general al Direcţiei generale Cabinet primar general

Primăra municipiului Bucureşti

ianuarie 1999 – ianuarie 2000

Secretar general al municipiului Bucureşti

În publicistica juridică

noiembrie 2006-2013

Redactor-şef adjunct

Revista “Dreptul”

2013 – prezent

Director al publicaţiilor “Dreptul”

Uniunea Juriştilor din România

2015 – prezent

Director al revistei “Universul Juridic” on-line

2010-2012

Redactor-şef al “Revistei de drept penal”

Asociaţia Română de Ştiinţe Penale

În învăţământul superior juridic şi în cercetare

 ianuarie 1996 – 1 octombrie 1998

Lector universitar

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

 1 octombrie 1998 – aprilie 2005

Conferenţiar universitar

Facultatea de Drept a Universităţii “George Bariţiu” din Braşov

1 octombrie 1998-2000 şi 2002-2003

Conferenţiar universitar asociat

Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

mai 2005 – 1 martie 2015

Profesor universitar doctor

Facultatea de Drept a Universităţii “George Bariţiu” din Braşov

3 octombrie 2012 – 10 februarie 2018

Profesor universitar doctor (cu jumătate de normă)

Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti

10 februarie 2018 – prezent

Profesor universitar doctor titular

Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti

2009 – 7 aprilie 2010

Cercetător ştiinţific asociat

Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

7 aprilie 2010 – prezent

Cercetător ştiinţific de onoare

Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

10 octombrie -10 august 2009

Membru-expert în echipa de implementare a proiectului de cercetare intitulat “Centru Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere”, aferent contractului de finanţare nerambursabilă RO-2006/018-446.01.02.20 din Programul Phare CBC

25 iunie 2012 – prezent

Membru

Academia Diplomatică din Londra

15 decembrie 2015 – prezent

Secretar general

Academia de Ştiinţe Juridice din România

În cadrul unor ONG-uri

mai 2013 – prezent

Vicepreşedinte

Uniunea Juriştilor din România

2010 – 1 martie 2015

Vicepreşedinte

Asociaţia Română de Drept Penal

Educaţie şi Formare

1975

Diplomă de bacalaureat

Liceului “Nicolae Bălcescu”, Piteşti

1981

Diplomă de licenţă

Facultaţea de Drept, Universitatea din Bucureşti

1998

Diplomă de doctorat. Specializarea Drept penal

Specializări postuniversitare

1987 – 1988

Cursuri postuniversitare – Ştiinţe penale

Universitatea Bucureşti

1995

Relaţii industriale – curs de mediere şi arbitraj; curs de pregătire în domeniul relaţiilor industriale şi soluţionarea conflictelor de muncă

Florida International University şi Departamentul Muncii al S.U.A

1999

Administraţie publică

Scuola Superiore dell`Amministrazione dell`Interno, Roma, Italia

Publicații

Curs de drept penal, 1997 (prim autor, în colaborare)
Curs de drept procesual penal, 1998 (prim autor, în colaborare)
Elemente de drept penal şi procedură penală, 1998, 1999 (autor unic)
Elemente de drept penal şi de drept procesual penal, 2001 (autor unic)
Drept penal special, 2002 (prim autor, în colaborare)
Drept penal. Partea specială, 2003 (în colaborare)
Drept penal. Partea specială, 2007 (prim autor, în colaborare)
Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2010 (autor unic)
Drept penal. Partea specială, 2012 (prim autor), Editura Universul Juridic, Bucureşti
Drept european şi internaţional al drepturilor omului, 2014 (prim autor), Editura Hamangiu, Bucureşti

Cărţi de specialitate

Ombudsmanul – instituţie fundamentală a statului de drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997 (în colaborare)
Consiliul economic şi social – instituţie fundamentală a relaţiilor industriale moderne, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997 (prim autor, în colaborare)
Drept penal al afacerilor, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2000 (autor unic)
Cartea juridică. Contribuţii la edificarea statului de drept, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2005 (autor unic);
Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, (monografie, autor unic)
Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul procesual penal român, Edituara C.H. Beck, Bucureşti, 2007, (monografie, prim autor)
Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român (tratat, în colaborare), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
Tehnici speciale în justiţia penală română (în colaborare), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
Criminalitatea transfrontalieră la graniţa dintre prezent şi viitor (coordonator principal), ediţie bilingvă (româno-maghiară), Editura T.K.K., Debrecen, Ungaria, 2009
Perspective ale asistenţei sociale în tratamentul quasi-coercitiv al infractorilor (membru în comitetul ştiinţific), Timişoara, 2009
Explicaţii preliminare la Noul Cod penal (Concursul de infracţiuni – comentariu), coordonator prof. univ. dr. George Antoniu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
Noile Coduri ale României (coordonator ştiinţific al secţiunii de drept procesual penal), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
Explicaţiile noului Cod penal (Concursul de infracţiuni – comentariu), coordonatori G. Antoniu, T. Toader, Editura Universul Juridic, 2015
Devianţă şi criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective, editor coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
Ministerul Public – istorie şi perspective, coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017
Protecţia juridică a patrimoniului cultural şi natural, coordonator, Editura Academiei Române, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018
Integritatea în mediul juridic, educaţional şi privat (coautor), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018. Cartea cuprinde două volume, primul în limba română şi al doilea în limbile engleză, franceză şi germană
Considerazioni generali sui diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, în vol. “Romania e Italia, la cultura della memoria condivisa degli ultimi cento anni. Memoria e identità nel dialogo romeno-italiano: spazi simbolici,aspetti giuridici, storici e filosofici” (Collana di Diritto internazionale dell’Unione europea/15), a cura di Augusto Sinagra, Florin Tudor, Ed. Aracne, Roma, 2018
“306”, Editura „Continent XXI”, Bucureşti,1999
În umbra gândului…, Editura “Continent XXI”, Bucureşti, 2003
În umbra gândului… Despre om şi sensul existenţei lui, Editura Paideia, Bucureşti, 2005
Agape. Cugetări despre Dumnezeu şi om , Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2006
A l’ombre de la pensée-lumière… Pensées sur le Créateur et l’être humain, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2006
De la Dumnezeu la om şi înapoi…. Editura Arania, Braşov, 2008
Dialogul continuu, Editura Eikon, Cluj, 2010
Dialogul continuu, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Neverland, Bucureşti, 2011
Publicat în volumul “”Poetes, vos papiers. Anthologie de poésie roumaine. Version française”, de Paula Romanescu, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2014, p. 264
Drepturile omului şi ordinea mondială. Cum să trăim, într-o lume a schimbărilor excepţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Premii şi distincţii

Premiul “Vintilă Dongoroz”al Uniunii Juriştilor din România, 1998, pentru lucrarea Convenţia europeană a drepturilor omului şi implicaţiile ei asupra dreptul penal român
Diploma de onoare şi Medalia de merit ale Uniunii Juriştilor din România, 1999
Premiul “Titu Maiorescu” al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”din Bucureşti, 2005, pentru lucrarea În umbra gândului…
Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România, 2006, pentru lucrarea Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român
Premiul “Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din România, 2007, pentru lucrarea Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul procesual penal român
Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România, 2008, pentru lucrarea Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român
Diplomă de excelenţă din partea Ligii scriitorilor din România pentru prodigioasa activitate desfăşurată în domeniul creaţiei spirituale, 2008
Diplomă de onoare din partea Universităţii “George Bariţiu” din Braşov, 2008
Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române, 18 decembrie 2008, pentru monografia Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român
Premiul special al Uniunii Juriştilor din România, 2008, pentru lucrarea De la Dumnezeu la om şi înapoi…
Diplomă privind acordarea titlului de membru de onoare al Asociaţiei Criminaliştilor din România, 16 aprilie 2009
Diploma de onoare din partea Asociaţiei Criminaliştilor din România pentru contribuţia deosebită la desfăşurarea lucrărilor simpozionului cu tema Noutăţi în domeniul criminalisticii, dreptului penal şi procesual penal din 16 aprilie 2009
Diplomă de excelenţă din partea Asociaţiei Criminaliştilor din România pentru contribuţia la dezvoltarea criminalisticii româneşti, 15 aprilie 2010
Premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române pentru tratatul Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, 2010
Premiul Vintilă Dongoroz pe anul 2010 al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Explicaţii preliminare la noul Cod penal
Premiul special al Uniunii Juriştilor din România, acordat în anul 2011, pentru contribuţia adusă la apariţia revistei “Dreptul”
Premiul revistei “Legal Point” – “Personalitatea Anului 2014” pentru susţinerea şi promovarea publicaţiilor “Dreptul”
Diplomă de excelenţă din partea Asociaţiei Criminaliştilor din România, 2015
Titlu de excelenţă din partea Camerei Deputaţilor – Comisia juridică de disciplină şi imunităţi pentru contribuţia deosebită, perspectiva inovatoare şi energia constantă depusă în interesul dezvoltării şi promovării ştiinţelor juridice şi a valorilor academice, 2016
Diplomă de onoare conferită de Camera Deputaţilor, Comisia pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi Asociaţia Criminaliştilor din România pentru contribuţia adusă în domeniul criminalisticii şi întărirea acesteia ca pilon în actul de înfăptuire a justiţiei şi stabilirea adevărului, 2017
Diplomă de excelenţă acordată de Asociaţia Criminaliştilor din România, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la fondarea acesteia, pentru contribuţia adusă la organizarea şi desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice în domeniul criminalisticii şi promovarea acesteia în creşterea aportului în stabilirea adevărului, 2017
Diplomă aniversară pentru susţinerea Proiectului Universitar Bacovia şi pentru activităţile desfăşurate în slujba idealurilor de progres şi promovarea valorilor intelectuale, acordată de Universitatea “George Bacovia” din Bacău, 2017
Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok