Loading...
PREMIILE UJR2023-12-09T21:22:07+02:00

Premiile științifice ale Uniunii Juristilor din Romania – ediția 2023

 

 1. Premiul „Mihail ELIESCU”, în domeniul dreptului civil

 

            –    LIVIU POP, pentru lucrarea: Tratat de drept civil. Nașterea, statica, dinamica și stingerea obligațiilor. Ființa obligațiilor civile

Editura Universul Juridic

 

 

 1. Premiul „I.L. GEORGESCU”, în domeniul dreptului civil – pentru lucrări cu profil(tematică) de drept comercial

 

 

NU SE ACORDĂ!

 

 

 1. Premiul „Viorel Mihai CIOBANU”, în domeniul dreptului procesual civil și dreptului internațional privat

 

 

            –    ION REBECA pentru  lucrarea:  Procesul civil european,

Editura Hamangiu

 

 

 1. Premiul „Vintilă DONGOROZ”, în domeniul dreptului penal și procesual penal

–   Coordonator MIHAI-ADRIAN HOTCA, Autor(i) MIRELA GORUNESCU NOREL NEAGU, RADU-FLORIN GEAMANU, DOMINIC GEORGE POP, ALEXANDRU SITARU pentru lucrarea:  Infracțiuni prevăzute în legi speciale

            Editura C.H. Beck

,

 1. Premiul „Anibal TEODORESCU”, în domeniul dreptului public – pentru lucrări altele decât cele din domeniul dreptului penal

 

 

             MARIAN  ENACHE, ȘTEFAN  DEACONU, ATTILA  VARGA, pentru lucrarea:  Parlamentul României în jurisprudența Curții Constituționale, Editura C.H. Beck;

 

 

DIANA BOTĂU și VALENTIN CONSTANTIN,  pentru lucrarea: Drept internațional. Partea generală

             Editura Hamangiu

          

 

 1. Premiul „Andrei RĂDULESCU”, în domeniul științelor juridice interdisciplinare și în domeniile conexe

 

 

 • MARIA-BEATRICE BERNA și NICOLAE  VOICULESCU , pentru lucrarea: Tratat de drepturile omului

       Editura Universul Juridic

 

       

 1. Premiul „Gavril Iosif CHIUZBAIAN”, pentru excelență în domeniul profesiilor și științelor juridice

–    CODRIN CODREA, pentru lucrarea:  Logică juridică

             Editura Hamangiu

 1. Premiul „Grigore G. PĂUCESCU”, pentru debut în doctrina juridică

 

 

–    CRISTINA TOMULEȚ, pentru lucrarea:  Interpretarea în dreptul penal

Editura Universul Juridic

 1. Premiul Special de Excelență al UNIUNII JURIȘTILOR din ROMANIA pentru întreaga activitate și/sau activități științifice deosebite

 

 

–    Pentru întreaga activitate:   MARIA  DESPINA  MIHAI

 

–    Pentru întreaga activitate:   ALEXANDRU  ATHANASIU

 

 

–  Pentru activități științifice deosebite: DAN ANDREI POPESCU și ELENA ALINA OPREA, pentru lucrarea:  Drept internațional privat

 Editura Hamangiu

 1. Premiul Revistei „DREPTUL” pentru publicistică științifică în domeniul juridic

 

RAMONA CÎRLIG

             VIOREL TERZEA

 

 1. Premiul Societății Academice „Titu MAIORESCU” pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea și promovarea culturii juridice

 

 

–     VLAD VIERIU, pentru lucrarea: Cult și drept în istoria bizantină

             Editura Junimea

 

             –  CLAUDIA-ANA MOARCĂȘ și VALENTINA-LIDIA ZĂRNESCU, pentru lucrarea: Arhitectura contemporană a dreptului individual la muncă,

Editura Universul Juridic

          

 

           

Premiile științifice ale Uniunii Juristilor din Romania – ediția 2022

În data de 8 decembrie a avut loc Gala de decernare a Premiilor Științifice ale Uniunii Juriștilor din Romania ediția 2022.

În continuare prezentăm lista premiilor acordate :

1. Premiul „Mihail Eliescu”, în domeniul dreptului civil
– Domnului CRISTIAN DUȚESCU
Teoria generală a bunurilor, Editura Universul Juridic

2. Premiul „I.L. Georgescu”, în domeniul dreptului civil – pentru lucrări în legătură cu relaţiile comerciale
– Domnului RADU BUFAN,
– Doamnei ANDREEA DELI-DIACONESCU,
– Doamnei MIHAELA SĂRĂCUȚ
Tratat practic de insolvență, volumul I, Editura Hamangiu

3. Premiul „Viorel Mihai Ciobanu”, în domeniul dreptului procesual civil și dreptului internațional privat
– Doamnei RAMONA ELISABETA CÎRLIG
Conflictul de legi în arbitrajul internațional, Editura Universul Juridic

4. Premiul „Vintilă Dongoroz”, în domeniul dreptului penal și al dreptului procesual penal
– Doamnei LUMINIȚA CRIȘTIU-NINU
Apelul în procesul penal, Editura Universul Juridic

5. Premiul „Anibal Teodorescu”, în domeniul dreptului public – pentru lucrări altele decât cele din domeniul dreptului penal
– Domnului IOAN LAZĂR
Dreptul finanțelor publice, volumul I, Dreptul bugetar, Editura C.H. Beck
– Domnului OLIVIU PUIE
Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, (3 volume), Editura Universul Juridic

6. Premiul„Andrei Rădulescu”, în domeniul științelor juridice interdisciplinare
– Domnului GEORGE-ALEXANDRU LAZĂR,
– Doamnei ROXANA STANCIU,
– Doamnei ANDRA-ROXANA TRANDAFIR,
– Domnului NICOLAE-HORIA ȚIȚ
Poprirea. O triplă perspectivă – civilă, fiscală și penală, Editura Hamangiu

7. Premiul „Gavril Iosif Chiuzbaian”, pentru excelență în domeniul profesiilor juridice
NU SE ACORDĂ

8. Premiul „Grigore G. Păucescu”, pentru debut în doctrina juridică
– Doamnei ALINA-EMILIA CIORTEA
Uzufructul – modalitate de exprimare a drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor, Editura Universul Juridic

9. Premiul Revistei „Dreptul”, pentru publicistică științifică în domeniul juridic
– Doamnei IOANA-ANAMARIA FILOTE-IOVU

10. Premiul special de excelență al Uniunii Juristilor din Romania pentru întreaga activitate și/sau activități științifice deosebite.

Premiul special de Excelență
– Domnului Domnului prof. univ. dr. ANDREI MARGA, pentru o viață dedicată apărării și promovării libertății, democrației, demnității și identității naționale românești în lume

Premiul special de Excelență
– Domnului prof. univ. dr. LUCIAN BERCEA, decan al Facultății de Drept (UVT), coordonarea și editarea volumului de reflecții privind modul în care dreptul este surprins în imagini, Imago iuris. Imaginarul dreptului

11. Premiul Societății „Titu Maiorescu”, pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea și promovarea culturii juridice
– Domnului prof. univ.dr. av. IOAN CHELARU

Felicitări tuturor participanților!

Conducerile Uniunii Juriștilor din România, Societății „Titu Maiorescu” și Revistei „Dreptul” comunică hotărârea de a continua și în acest an premierea unor lucrări originale de înaltă valoare, cu impact asupra dezvoltării doctrinei și practicii dreptului, a culturii juridice, realizate individual sau colectiv, și pentru activitatea merituoasă desfășurată în acest domeniu.

Vor fi acordate următoarele premii:

1. Premiul „Mihail Eliescu”, în domeniul dreptului civil;

2. Premiul „I.L. Georgescu”, în domeniul dreptului civil, pentru lucrări cu profil (tematică) de drept comercial;

3. Premiul „Viorel Mihai Ciobanu”, în domeniul dreptului procesual civil și al dreptului internațional privat;

4. Premiul „Vintilă Dongoroz”, în domeniul dreptului penal și procesual penal;

5. Premiul „Anibal Teodorescu”, în domeniul dreptului public (altele decât cele din dreptul penal și procesual penal);

6. Premiul „Andrei Rădulescu”, în domeniul științelor juridice interdisciplinare și în domeniile conexe;

7. Premiul „Gavril Iosif Chiuzbaian”, pentru excelență în domeniul profesiilor și științelor juridice;

8. Premiul „Grigore G Păucescu”, pentru debut în doctrina juridică;

9. Premiul Revistei „Dreptul”, pentru publicistică științifică în domeniul juridic;

10. Premiul special de excelență al Uniunii Juriștilor din România pentru intreaga activitate și/sau activități științifice deosebite;

11. Premiul Societății Titu Maiorescu pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea și promovarea culturii juridice.

Propunerile de premiere pot fi inițiate de către edituri, facultăți de drept, institute de cercetare, uniuni ale profesiilor juridice și membrii Academiei de Științe Juridice din Romania pentru lucrări editate în perioada 1 noiembrie 2021 – 1 noiembrie 2022 în cel puțin 300 exemplare. Propunerile, cuprinzând o scurtă prezentare și motivare/argumentare, vor fi însoțite obligatoriu de două exemplare ale lucrării propuse pentru premiere.

Propunerile pentru premiere se vor înainta Uniunii Juriștilor din România până la data de 10 noiembrie 2022.

Anunțarea și înmânarea premiilor va avea loc în cadrul unei Gale festive a cărei dată va fi stabilită și comunicată de către Consiliul Director al Uniunii Juriștilor din România.

REGULAMENT privind acordarea premiilor științifice ale Uniunii Juriștilor din România, Societății „Titu Maiorescu” și Revistei „Dreptul”

Art. 1 – (1) În conformitate cu art. 2 alin. (2) și (3) din Statutul său, Uniunea Juriștilor din România, Societatea „Titu Maiorescu” și Revista „Dreptul” acordă anual premii lucrărilor științifice din domeniul juridic și din domenii conexe publicate în anul în curs și care aduc o contribuție importantă la dezvoltarea doctrinei juridice și practicii jurisdicționale precum și a științelor conexe și culturii juridice. Pot fi acordate premii și unor cercetători, cadre didactice sau practicieni în domeniul dreptului pentru activitatea în domeniul juridic și contribuția lor la dezvoltarea dreptului.

(2) Premiile Uniunii Juriștilor din România au ca scop stimularea activității de creație științifică națională în domeniul științelor juridice, a practicii dreptului, și în domenii conexe, precum și al dezvoltării colaborării între profesiile juridice.

(3) Premiile Uniunii Juriștilor din România constituie o recunoaștere publică pentru lucrări originale, de înaltă valoare, cu impact asupra dezvoltării doctrinei și practicii dreptului, a culturii juridice, realizate individual sau colectiv, și pentru activitatea merituoasă desfășurată în acest domeniu.

(4) Premiul Societății „Titu Maiorescu” se acordă pentru contribuția semnificativă la promovarea si dezvoltarea culturii juridice.

(5) Premiul Revistei „Dreptul” se acorda pentru publicistica în domeniul juridic.

Art. 2 – (1) Uniunea Juriștilor din România, Societatea Titu Maiorescu și Revista „Dreptul” acordă următoarele premii:

 • 1. Premiul „Mihail Eliescu”, în domeniul dreptului civil;
 • 2. Premiul „I.L. Georgescu”, în domeniul dreptului civil, pentru lucrări cu profil de drept comercial;
 • 3. Premiul „Viorel Mihai Ciobanu”, în domeniul dreptului procesual civil și al dreptului internațional privat;
 • 4. Premiul „Vintilă Dongoroz”, în domeniul dreptului penal și procesual penal;
 • 5. Premiul „Anibal Teodorescu”, în domeniul dreptului public (altele decât cele din dreptul penal și procesual penal);
 • 6. Premiul „Andrei Rădulescu”, în domeniul științelor juridice interdisciplinare și în domeniile conexe;
 • 7. Premiul „Gavril Iosif Chiuzbaian”, pentru excelență în domeniul profesiilor și științelor juridice;
 • 8. Premiul „Grigore G Păucescu”, pentru debut în doctrina juridică;
 • 9. Premiul de excelență al Uniunii Juriștilor din România pentru întrega activitate și/sau pentru activități științifice deosebite;
 • 10. Premiul Societații „Titu Maiorescu”, pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea și promovarea culturii juridice;
 • 11. Premiul Revistei „Dreptul”, pentru publicistică științifică în domeniul juridic;

(2) Consiliul Director al Uniunii Juriștilor din România poate acorda diplome de onoare sau mențiuni unor personalități cu contribuții semnificative în promovarea și dezvoltarea științelor dreptului și a celor conexe, a practicii jurisdicționale și culturii juridice, precum și în promovarea și consolidarea profesiilor juridice și a colaborării dintre acestea. Ele pot fi acordate și unor edituri care publică lucrări juridice valoroase, unor instituții, organisme profesionale sau organizații profesionale juridice.

Art. 3 – (1) Premiile Uniunii Juriștilor din România se acordă pentru lucrările publicate în intervalul 1 noiembrie al anului precedent – 1 noiembrie al anului în care se acordă premiile.

(2) Fiecare premiu anual se acordă pentru o singură lucrare. În cazuri excepționale, Consiliul director poate hotărî ca un premiu anual să fie acordate ex-aequo pentru cel mult două lucrări.

(3) Pentru lucrările editate în volume publicate succesiv premiul se acordă, de regulă, o singură dată, pentru oricare din volume.

(4) Poate fi premiată o ediție ulterioară (revăzută și adăugită) a unei lucrări dacă nu a fost premiată o ediție anterioară a acelei lucrări.

(5) Cursurile universitare, notele de curs și culegerile de jurisprudență pot fi premiate numai în cazuri excepționale și temeinic justificate.

(6) Dacă se va aprecia că niciuna dintre lucrări nu întrunește condițiile pentru acordarea premiului pentru care a fost propusă, acel premiu nu se va acorda în respectivul an.

Art. 4 – (1) Cel târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an calendaristic, Consiliul Director al Uniunii Juriștilor din România anunță public deschiderea sesiunii de decernare a premiilor anuale.

(2) Propunerile de premiere se înaintează Uniunii Juriștilor din România până la data de 10 noiembrie a anului calendaristic. Propunerile înregistrate se transmit de către secretarul executiv al Uniunii Juriștilor din România comisiei desemnate de către Consiliul Director.

Art. 5 – (1) Propunerile pentru acordarea premiilor anuale se pot iniția de către edituri, facultăți de drept, institute de cercetare, uniuni ale profesiilor juridice și membrii Academiei de Științe Juridice din Romania, pentru lucrări publicate în cel puțin 300 exemplare.

(2) Propunerile, cuprinzând o scurtă prezentare și motivare/argumentare, vor fi însoțite obligatoriu de două exemplare ale lucrării propuse pentru premiere.

Art. 6 – (1) Consiliul director al Uniunii Juriștilor din România va desemna, până la data de 10 noiembrie a anului respectiv, Comisia de examinare și analiză a lucrărilor propuse spre premiere.

(2) Comisia va fi formată din 10 membri, cu recunoaștere și reputație științifică și/sau profesioanală, cadre didactice universitare, cercetători, practicieni ai dreptului, cu largă recunoaștere și reputație necontestată. Din comisie vor face parte de drept cei trei președinți ai Secțiilor de drept public, drept penal și de drept privat ale Uniunii Juriștilor din România, sau un înlocuitor al acestora desemnat de Consiliul Director.

(3) Comisia va avea două subcomisii, de drept privat și, respectiv, de drept public, care vor face propuneri după cum urmează:

 • a) Subcomisia de drept privat va face propuneri pentru premiile „Mihail Eliescu”, „I.L. Georgescu” și „Viorel Mihai Ciobanu”;
 • b) Subcomisia de drept public va face propuneri pentru premiile „Vintilă Dongoroz” și „Anibal Teodorescu”;

(4) Propunerile pentru premiile „Andrei Rădulescu”, „Gavril Iosif Chiuzbaian” și premiul ,,Grigore G Păucescu” vor fi făcute de către Comisie în ansamblul său.

(5) Premiul de excelență al Uniunii Juriștilor din România va fi acordat de către Consiliul Director al Uniunii Juriștilor din România.

(6) Propunerile pentru premiul Revistei „Dreptul” vor fi făcute de către colegiul de redacție al revistei.

(7) Comisia va înainta propunerile sale motivate, sub semnatura membrilor săi, Consiliului Director, cel tarziu pană la data de 1 decembrie a anului calendaristic.

(8) Premiul Societații Titu Maiorescu va fi acordat de Consiliul Director al Societații.

Art. 7 – (1) Consiliul Director, luând act de propunerile Comisiei, va decide cu privire la toate premiile ce se vor acorda în anul respectiv și va stabili data Galei festive de decentrare a premiilor, care, de regulă, va avea loc în luna decembrie a anului în curs.

(2) Conferirea premiilor se va face în cadrul unei Gale festive organizată de Consiliul Director, la care sunt invitate să participe instituțiile, editurile și toți cei care au făcut propuneri de premiere, precum și reprezentanți ai C.S.M., Î.C.C.J., Ministerului Public, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Ministerului Justiției, ai uniunilor naționale ale profesiilor juridice ș.a.

(3) Decernarea premiilor se va face cu participarea autorilor lucrărilor premiate sau a împuterniciților acestora.

(4) Pentru fiecare lucrare premiată se va face o prezentare a criteriilor și motivelor ce au fost avute în vedere la acordarea premiului.

(5) Premiile se înmânează de către președintele Uniunii Juriștilor din România sau de către unul din membrii Consiliului Director.

Art. 8 – (1) Premiile Uniunii Juriștilor din România constau în acordarea unei diplome autorului. În funcție de posibilitățile financiare din anul respectiv Consiliul Director poate decide și acordarea unei sume de bani, a unui abonament la publicații juridice și/sau cărți juridice.

(2) În cazul unei lucrări elaborate în colectiv, fiecare coautor va primi o diplomă distinctă.

Art. 9 – Prezentul Regulament a fost aprobat de către Adunarea Generală a Uniunii Juriștilor din România și intră în vigoare de la data adoptării, respectiv 05.10.2022.

Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok