TERMENI ȘI CONDIŢII2018-11-07T10:44:40+02:00

Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site.
Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi toate adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Responsabilitate
UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dumneavoastră cu caracter personale. Informațiile furnizate de dumneavoastă sunt date cu garanţia păstrării confidențialității acestora.

Copyright şi utilizarea conţinutului
Acest website este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate, iar utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal sau a informaţiilor de orice natură aflate pe acest website reprezintă încălcarea dreptului de autor, legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal sau alte legi. Societatea și logo-ul UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA sunt mărci comerciale înregistrate, iar utilizarea lor necesită permisiunea expresă. Utilizarea neautorizată a acestora şi a oricăror alte mărci comerciale din portofoliul UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA se pedepsește conform legii.

Menţiuni finale
UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA îşi rezervă dreptul de a modifica, înlocui şi/sau şterge orice conţinut de pe website, poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare şi poate restricţiona accesul sau poate suspenda distribuirea website-ului oricând, fără vreo notificare prealabilă. Orice persoană care vizitează website-ul UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA oferind date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui website acceptă în mod expres şi neechivoc prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale de marketing direct; realizării operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea cererilor, întrebărilor şi reclamațiilor; alte activități întreprinse de UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări exprese.

UNIUNEA JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.

Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok