Proces-verbal al Consiliului Director al Uniunii Juriștilor din România

Încheiat astăzi, 13 martie 2020, la sediul Uniunii Juriștilor din România, sala Andrei Radulescu

 

Ședința Consiliului Director al Uniunii Juriştilor din România (U.J.R.) din data sus-menționată este condusă de domnul Ovidiu Predescu, vicepreședinte al U.J.R.

Doamna Cristina Carata, secretarul executiv al U.J.R, făcând apelul nominal constată că, din cei 21 de membri ai Consiliului Director, sunt prezenți, personal sau prin împuternicire, urmatorii: Ioan Chelaru (împuternicire), Ovidiu Predescu, Gheorghe Buta (împuternicire), Cristian Ionescu, Bogdan Ciucă, Valentin Trutan (împuternicire), Cristina Carata, Ioan Alexandru (împuternicire), Iulian Dragomir (împuternicire), Constantin Duvac, Mirela Gorunescu, Nicolae Grofu (împuternicire), Bogdan Licu (împuternicire), Sorin Popescu (împuternicire) şi Adrian Hotca. Prin urmare, este îndeplinit cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei.

Aşa fiind, domnul Ovidiu Predescu declară deschisă şedinţa Consiliului director al U.J.R. şi arată că ordinea de zi a acesteia cuprinde următoarele puncte:

 1. Stabilirea datei la care se va întruni Adunarea generală anuală a U.J.R. Convocarea, potrivit art. 5 paragr. 2 din statutul U.J.R., a Adunării generale anuale; elaborarea şi adoptarea proiectului ordinii de zi a acesteia;
 2. Stabilirea datei și temei Zilei Justiției din acest an;
 3. Diverse.

Ordinea de zi este votată în unanimitate.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Se stabilește în unanimitate ca Adunarea Generală a U.J.R. din anul 2020 să aibă loc la data de 23 aprilie. În cazul în care cvorumul nu este îndeplinit în prima zi, Adunarea generală se reconvoacă pentru 24 aprilie. Se votează în unanimitate şi ordinea de zi a Adunarii Generale, respectiv:

 1. Prezentarea şi aprobarea raportului de activitate pentru anul 2019 ;
 2. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2019 ;
 3. Prezentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ;
 4. Discuţii asupra materialelor prezentate;
 5. Aprobarea individuală a materialelor prezentate la pct. 1–5;
 6. Diverse.

Având în vedere situația specială creată de pandemia globală cu coronavirus care este în plină desfășurare, precum și a interdicțiilor impuse privitoare la adunările mai mari de 50 de persoane, Consiliul director a hotărât în unanimitate ca statutul U.J.R. să fie completat cu o prevedere referitoare la faptul că în condiţii excepţionale de natura celei menţionate mai înainte desfășurarea Adunării generale să aibă loc online, prin punerea la dispoziţia membrilor a documentelor necesare și prin intermediul votului electronic. De asemenea, procedura de desfăşurare a Adunării generale în regim electronic va fi cuprinsă în modificările şi completările aduse Statutului U.J.R.

Se trece la punctul al doilea de pe ordinea de zi. Se votează în unanimitate ca Ziua Justitției din acest an să fie sărbătorită pe data de 3 iulie, sub rezerva evoluției situației impuse de către actuala pandemie globală. Domnul Ovidiu Predescu propune ca temă pentru Ziua Justiției “Dreptul la protecția datelor cu caracter personal”. Ceilalți membri ai Consiliului Director pot face propuneri de teme până la data de 31 martie, prin intermediul poștei electronice, urmând ca ulterior acestei date să fie votată tema.

 

La al treilea punct de pe ordinea de zi sunt supuse votului următoarele probleme:

 1. confirmarea domnului Bogdan Ciucă în funcția de director al publicaţiilor Dreptul, domnul Ovidiu Predescu urmând să deţină în viitor funcția de director fondator al publicaţiilor Dreptul și de prim-vicepreședinte U.J.R. Cele 2 propuneri sunt votate în unanimitate.
 2. domnul Bogdan Ciucă propune modificarea statutului U.J.R. pentru a se putea introduce votul electronic, atât de necesar în contextul actual pentru buna desfășurare a activității U.J.R., posibilitatea ca secretarul executiv al U.J.R. să îndeplinească atribuții de director executiv precum și alte prevederi identificate de-a lungul timpului ca fiind perimate. Propunerile domnului Ciucă sunt votate în unanimitate. Domnul Constantin Duvac propune ca data maximă de plată a cotizației să fie 1 martie în fiecare an, iar cotizația sa fie 120 de lei pe an pentru toţi membrii, inclusiv pentru cei din Consiliul director. Propunerile sunt votate în unanimitate. Urmează ca pana la data de 27 martie, orele 13, să fie prezentate toate celelalte modificări la statut iar la data şi ora menţionate, dacă situaţia permite, să aibă loc o nouă întalnire la sediul U.J.R. În caz contrar, proiectul statutului va fi votat electronic.
 3. Doamna Cristina Carata prezintă strategia pe termen scurt și mediu pentru întărirea prezenței online a U.J.R., atât de necesară în aceste momente, precum şi reluarea apariţiei revistei de cultură juridică “Palatul de Justiţie” în format online (urmată de 2 apariţii în format print anuale). Strategia este votată în unanimitate.

În încheiere, domnul Ovidiu Predescu își exprimă speranța că hotararile adoptate de catre Consiliul director vor consolida şi mai mult activitățile conform obiectului organizației, în sensul apropierii și reunirii profesiilor juridice sub cupola Uniunii Juriștilor din România, al îmbunătățirii legislației profesiilor juridice, al desfășurării unor manifestări științifice, fie deja consacrate, fie cu caracter de noutate, mai ales în aceste momente dificile pentru intreg mapamondul şi ca toate deciziile adoptate vor ajuta la modernizarea suplimentară a activității U.J.R.

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit,

 

Secretar executiv

Cristina Carata

 

By |2020-04-21T12:10:23+02:00aprilie 21st, 2020|
Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok