Uniunea Juriştilor din România                                                                              

Nr. 24 din 13.03.2020

Bucureşti, Bulevardul General Gh. Magheru nr. 22, sector 1

 

CONVOCATOR

 

            Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Statutul Uniunii Juriştilor din România (în continuare Statutul U.J.R. sau Statutul) întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat la data de 12 mai 2013, înscris în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti,

Ţinând cont de decizia Consiliului director al U.J.R. din data de 13 martie 2020,

Se convoacă în şedinţă ordinară anuală Adunarea generală a U.J.R.‚ în ziua de 23 aprilie 2020, la sala Andrei Rădulescu a U.J.R., din Bucureşti, bulevardul General Gh. Magheru nr. 22, sector 1,

Cu următoarea ordine de zi:

  1. Regulamentul şi procedura de vot prin corespondenţă electronică ale Consiliului director şi Adunării generale ale Uniunii Juriştilor din România [Regulamentul] (procedura de vot);
  2. Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2019 (procedura de vot);
  3. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2019 (procedura de vot);
  4. Prezentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 (procedura de vot);
  5. Proiectul de modificare şi completare a Statutului U.J.R. (procedura de vot);
  6. Aprobarea individuală a materialelor prezentate la pct. 1–5;
  7. Diverse

În contextul pandemiei determinate de infectarea cu noul coronavirus, COVID-19, ca urmare a interdicţiilor impuse de decretarea stării de urgenţă, precum şi ca urmare a ordonanţelor militare emise de Ministerul Afacerilor Interne, adoptarea modalităţii de vot prin corespondenţă electronică pentru problemele ce vor face obiectul aprobării în Consiliului director, precum şi în Adunarea generală a U.J.R., a devenit imperios necesară si utilă.

Având în vedere cele menţionate mai sus, votul în cadrul Adunării generale se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului prevăzut la pct. 1 al prezentei ordini de zi, după ce acesta va fi votat de membrii U.J.R.

Vă informăm pe această cale că materialele amintite la pct. 1-5 necesare informării dv., pentru fiecare punct în parte, le puteți regăsi atât pe site-ul U.J.R. (www.ujr.ro) la secțiunea Știri, cât și atașate acestui e-mail.

De asemenea, conform art. 9 din Regulament, vă puteti exprima votul electronic prin intermediul e-mailului, în ziua de 23 aprilie 2020, în intervalul orar 09.00-16.00, conform exemplului de la art. 7 din Regulament. În cazul în care cvorumul nu va fi realizat în prima zi, votul va fi reluat în ziua următoare. Conform Statutului, pot vota acei membri ai U.J.R. care, la data de 23 aprilie 2020, au cotizația achitată la zi (cotizaţia poate fi achitată și online, în contul U.J.R.  RO16BRDE410SV21865234100 deschis la Banca Română de Dezvoltare – Sucursala Piaţa Romană, cu mențiunea “cotizaţie…. (nume, prenume, an)”.

Preşedinte U.J.R.

Prof. univ. dr., av. Ioan Chelaru

 

*pentru a fi considerat valabil exprimat, votul trebuie transmis la adresa uniunea@upcmail.ro, joi, 23 aprilie, 2020 în intervalul orar 09.00-16.00 si trebuie să conțină votul dvs. privitor la ordinea de zi ca în exemplul de mai jos:

EXEMPLU:

„(Nume, prenume), membru al U.J.R. îmi exprim următoarele opțiuni referitoare la ordinea de zi:

  1. pentru
  2. pentru

…..

  1. pentru      7. Am următoarele sugestii legate de activitatea U.J.R.:…..”

 

 

** În cazul în care cvorumul nu va fi îndeplinit joi, 23 aprilie, votul va fi reluat vineri, 24 aprilie, în acelasi interval orar.

 

By |2020-04-21T12:13:52+02:00aprilie 21st, 2020|
Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok