UNIUNEA JURIŞTILOR

       DIN ROMÂNIA

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru perioada aprilie 2019 – aprilie 2020

 

Stimați colegi,

 

Uniunea Juriştilor din România (în continuare U.J.R. sau Uniunea), organizație neguvernamentală de utilitate publică, a acționat în ultimul an, respectând principiile din actele de constituire, cât și tradițiile dobândite în activitatea de aproape 30 de ani, în spiritul punerii în practică a măsurilor stabilite de precedenta adunare generală și ale celor decise de Consiliul director ales la Adunarea generală din anul 2017 pe parcursul perioadei analizate.

 

Urmare a desfășurării procesului de votare din cadrul Adunării Generale din luna mai 2017, Consiliul director are următoarea componență:

  • Ioan Chelaru (președinte),
  • membri de drept: Ovidiu Predescu (vicepreședinte, directorul publicațiilor “Dreptul”), Gheorghe Gheorghiu (vicepreședinte, președintele Societății “Titu Maiorescu”), Dan Oancea (UNBR), Marius Iacob Morari (UNEJ), Bogdan Ciucă (UNNPR – vicepresedinte ales), Valentin Truțan (OCJR) și Cristina Carata (secretar executiv);
  • membri aleși: Alexandru Ioan, Bob Mircea Dan, Buta Gheorghe (vicepresedinte ales), Dobrican Gheorghe, Dragomir Iulian, Duvac Constantin, Gorunescu Mirela, Grofu Nicolae, Hotca Adrian, Ionescu Cristian (vicepresedinte ales), Licu Dimitrie Bogdan, Popescu Sorin și Țuțuianu Adrian.

 

Ca atare, întregul Consiliu director și-a îndreptat atenția, folosind mijloacele statutare de care dispune, către influențarea, pe cât posibil, în mod practic, a politicilor publice menite să contribuie la consolidarea valorilor civice, promovarea respectului faţă de lege, respectarea și consolidarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului și ale garanțiilor acestora și, nu în ultimul rând, la promovarea şi întărirea colaborării dintre profesiile juridice. În acest mod, toată activitatea, nu neapărat foarte bogată a Uniunii noastre, a fost subsumată cunoaşterii și înţelegerii acestor realități menite să contribuie la înfăptuirea actului de justiţie, mai aproape de nevoile oamenilor. Nu putem să nu remarcăm încă din capul locului că, din păcate, activitatea U.J.R. a fost influențată în mod negativ, în ultimii ani, de intrarea în vigoare a reglementărilor referitoare la măsurile ce vizează reducerea riscului seismic al construcțiilor, chestiune care ne-a preocupat și ne preocupă în mod permanent. Din fericire, începând cu luna august 2018, reglementările au fost completate, definind termenul de „aglomerație de persoane” și excluzând astfel atât spațiile comerciale de la parterul imobilului, cât şi sediul U.J.R. de la posibile amenzi.

Activitatea publicistică în domeniul juridic a fost o constantă a activităţii noastre, materializată prin editarea revistei „Dreptul” – pubicaţie de doctrină juridică diversă şi de practică judiciară rezumată şi comentată, cu apariţie lunară – şi a revistei „Law Review” – publicaţie online în limba engleză. Apreciem că revista „Dreptul” a rămas în continuare cea mai apreciată revistă științifică cu profil juridic, publicația fiind inclusă în baze de date internaţionale, regăsindu-se și în biblioteci publice din țări europene, dar și de pe alte continente, cum ar fi S.U.A.

Este meritoriu și nu putem să nu remarcăm împrejurarea că mai departe putem vorbi de publicațiile „Dreptul”, editate atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic. În perioada analizată au fost iniţiate noi măsuri menite să sporească valoarea ştiinţifică a publicației, s-a extins numărul de colaboratori valoroşi și, de asemenea, s-au făcut noi numiri în colegiul de redacţie. În paginile revistei “Dreptul” au fost dezbătute semnificative probleme de drept de actualitate, inclusiv cele care au stârnit controverse atât în doctrina de specialitate, cât şi în jurisprudenţă, cum ar fi cele rezultate din aplicarea noilor coduri civil şi penal şi a procedurilor aferente, precum şi subiecte din dreptul U.E. şi din dreptul convenţional european al drepturilor omului. Deopotrivă, a crescut numărul comentariilor privind jurisprudenţa C.E.D.O. şi C.J.U.E.

Am spus întotdeauna, împreună cu echipa de conducere, că activitatea editorială a revistei „Dreptul” este perfectibilă. Cu toții am remarcat, între altele, că este necesar realizarea unui mai atent echilibru între ramurile de drept, abordarea mai curajoasă a unor domenii precum dreptul fiscal şi financiar-bancar, sporirea numărului de materiale de practică comentată şi adnotată din jurisprudența română şi europeană, dimensionarea mai judicioasă a materialelor. Concomitent, a fost avută în vedere și reducerea costurilor de editare și în mod deosebit majorarea numărului de abonamente. Chiar dacă situația financiară a U.J.R. este una dificilă în momentul de față, modernizarea site-ului revistei „Dreptul” în scopul încurajării creșterii numărului de abonamente în format electronic a fost o preocupare constantă în perioada supusă analizei. Totodată, în această perioadă, s-au încheiat o serie de colaborări în domeniul online cu nume recunoscute în sfera de activitate juridică: platforma Juridice.ro, Indaco sau Wolters Kluwers, colaborări menite a spori prestigiul revistei “Dreptul” și mai mult în mediul online. De asemenea, revista “Dreptul” a fost inclusă într-o nouă prestigioasă bază de date cu caracter internaţional, şi anume HEINONLINE.

În ceea ce priveşte revista “Law Review”, este de remarcat sprijinul tehnic oferit de Editura Universul Juridic pentru apariţia în bune condiţii a acesteia.

Una din pârghiile de tradiție și distincte de acțiune a Uniunii a fost în toată perioada de referinţă și aceea a organizării unor activităţi cu caracter ştiinţific ancorate în realitatea juridică și dominată de aplicarea noilor coduri, și nu numai.

Între reuniunile științifice cu un real impact a fost și cea organizată cu prilejul “Zilei Justiției”, la sediul U.J.R., cu tema “Evoluţia şi perspectivele profesiilor juridice în contextul tendinţelor legislative naţionale, europene şi internaţionale”.

Nu putem omite din prezentul raport și o altă manifestare, și ea intrată în tradiția Uniunii noastre din ultimele două decenii, şi anume, „Gala premiilor anuale ale U.J.R.”, care s-a desfășurat la data de 19 decembrie 2019, la Hotel Minerva din Bucureşti. Așa cum și dumneavoastră și opinia publică au constatat, această gală a devenit un eveniment de importanță națională, ea fiind onorată și în anul 2019 de unii dintre cei mai prestigioși autori de lucrări științifice, lucrări care au fost selectate cu exigență de membrii neutri ai comisiilor de specialitate acestea fiind şi premiate.

Cele două activități de amploare, având în vedere situația financiară specială în care Uniunea se află, nu s-ar fi putut realiza dacă, atât conducerea U.N.B.R., cât și conducerea U.N.N.P.R. și U.N.E.J. nu ne-ar fi dat o mână de ajutor, motiv pentru care ținem să mulțumim public, atât domnului avocat Traian Briciu, președinte UNBR, cât și domnului notar public Dumitru Viorel Mănescu, președinte U.N.N.P.R., precum şi domnului executor Iacob Marius Morari, președinte U.N.E.J. Desigur, nu putem omite nici sprijinul constant acordat de „acasă” de Societatea „Titu Maiorescu” prin intermediul domnului președinte Gheorghe Gheorghiu.

Mai trebuie relevate aici şi transmisiunile în direct contra cost prin televiziunea online a Editurii Universul Juridic a celor două evenimente sus-menţionate, ceea ce a făcut ca acestea să fie cunoscute de către un număr foarte mare de jurişti de pe întreg cuprinsul ţării.

Subliem, de asemenea, că ședințele Consiliului director au fost ținute cu aproximativă regularitate, esențială fiind însă preocuparea noastră legată de găsirea resurselor financiare pentru continuarea activității.

 

Chestiunile privind activitatea financiar-contabilă vor fi supuse atenției în mod separat, când va trebui să analizăm și bugetul pe anul trecut și să propunem bugetul pe anul în curs. În cadrul acestui raport subliniem și noi că a existat grijă pentru gospodărirea resurselor financiare ale Uniunii, cu precădere privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor. Au fost economisite sume importante prin menținerea unui număr restrâns de angajați, sarcinile fiind redistribuite. Au fost diminuate sensibil sumele plătite cu titlu de drepturi de autor, precum și altele. Totodată, sumele încasate din închirierea spațiilor cu destinație de locuit din imobilul în care ne aflăm au crescut sensibil, prin mărirea cuantumului chiriei care – în cele mai multe cazuri – era reprezentat de sume derizorii în comparație cu spațiile.

Aşadar, în cuprinsul acestui raport, am încercat să prezentăm, în sinteză, principalele domenii în care Uniunea a acţionat în ultimul an. Sunt, indiscutabil, o serie de lucruri care au fost bine făcute, existând şi rezerve care se cer a fi puse în valoare în perioada ce urmează. Dar, cel mai important lucru este acela de a soluționa inconvenientele create de aplicarea Legii nr. 282/2015 și a putea lucra, în continuare, împreună cu toate organizaţiile juriştilor, pentru sprijinirea efectivă, precum şi pentru creşterea prestigiului profesiei de jurist, indiferent de cadrul şi locul în care juriştii – judecători, procurori, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, consilieri juridici – îşi exercită activităţile profesionale.

Nu pot încheia prezentul raport fără a sublinia împrejurarea că Uniunea noastră trece printr-un moment extrem de dificil, ca de altfel multe dintre entitățile din România, în contextul pandemiei cu noul coronavirus, că este nevoie de multă voință, de multă colaborare și de multă încredere atât la nivelul echipei de conducere, cât și la nivelul fiecărui membru al U.J.R.

Nu în ultimul rând, pentru continuarea activității în condiții optime, avem nevoie, de urgență, de sprijinul Primăriei Generale a Capitalei pentru consolidarea imobilului.

 

 

 

Preşedinte U.J.R.

Prof. univ. dr. av. Ioan Chelaru

 

By |2020-04-21T12:22:23+02:00aprilie 21st, 2020|
Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok