REGULAMENTUL ŞI PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ ELECTRONICĂ ALE CONSILIULUI DIRECTOR ŞI ADUNĂRII GENERALE ALE UNIUNII JURIŞTILOR DIN ROMÂNIA

 

În contextul pandemiei determinată de infectarea cu noul coronavirus, ca urmare a interdicţiilor impuse de decretarea stării de urgenţă, precum şi ca urmare a ordonanţelor militare emise de Ministerul Afacerilor Interne, adoptarea modalităţii de vot prin corespondeţă electronică pentru problemele ce vor face obiectul aprobării în Consiliului director, precum şi în Adunarea generală a Uniunii Juriştilor din România (în continuare U.J.R.), a devenit imperios necesară si utilă.

 

Art.1. Votul prin corespondenţă electronică reprezintă votul exprimat de către membrii U.J.R., materializat prin menţiunea “pentru”, “împotriva” sau “abţinere”, raportat la fiecare punct de pe ordinea de zi şi comunicat prin e-mail pe adresa electronică a U.J.R., respectiv Uniunea @upcmail.ro

 

Art.2. Votul se consideră valabil exprimat dacă provine de la adresa de e-mail a votantului, adresa de e-mail aflată în baza de date a U.J.R.

 

Art.3. Dacă votantul doreşte să voteze folosind altă adresă de e-mail, va comunica acest lucru directorului executiv (secretarului executiv) pe adresa de e-mail a U.J.R., indicând noua adresă de e-mail. Comunicarea se face prin e-mail înainte de exprimarea votului prin corespondenţă electronică exercitat conform prezentului regulament.

 

Art4. Ordinea de zi incluzând materialele necesare informării membrilor pentru fiecare punct în parte, se transmite de către directorul executiv (secretarul executiv) al U.J.R. prin e-mail membrilor U.J.R., la adresa de e-mail aflată în baza de date.

 

Art.5. Directorul executiv (secretarul executiv) va utiliza pentru corespondeţa cu membrii U.J.R. în procedura de vot prin corespondenţă electronică doar adreasa oficială a U.J.R., respectiv Uniunea@upcmail.ro

 

Art.6. Ordinea de zi va cuprinde la fiecare punct care impune procedura de vot precizarea “procedura de vot”.

 

Art.7. Membrii U.J.R. vor vota pentru fiecare punct în parte care conţine precizarea “procedura de vot” indicând numărul punctului pentru care votează şi votul “pentru” sau “împotriva” ori “abţinere”.

 

Exemplu:

Punctul 1 :“pentru”

Punctul 2 :”pentru”

.

.

Punctul 5 :“pentru”

 

Art.8. Membrul U.J.R. după exercitarea dreptului de vot în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, după menţionarea votului pentru fiecare punct în parte, va preciza în e-mail numele complet în clar. Opţional, dacă există posibilitate, e-mailul care conţine votul poate fi semnat şi olograf, apoi se trimite pe adresa electronică a U.J.R.

 

Art.9. Votul se exercită în intervalul orar 9.00-16.00 din ziua în care Adunarea generală sau Consiliul director, după caz, este convocată ori convocat.

 

Art.10. Numărul e-mailurilor primite de directorul executiv (secretarul executiv) în procedura de vot prin corespondenţă electronică stabileşte cvorumul electronic de şedintă.

 

Art.11. În cazul în care la data primei convocări nu se realizează cvorumul electronic de şedinţă, în condiţiile din Statutul U.J.R., şedinţa se amână pentru a doua zi, deciziile în acest caz fiind valide numai dacă sunt votate de majoritatea celor ce răspund electronic conform prezentului regulament.

 

Art.12. În situaţia prevăzută la art. 11 din prezentul regulament, voturile valabil exprimate prin corespondenţă electronică în prima zi rămân valide şi se reportează pentru cea de a doua zi, considerându-se ca fiind valabil exprimate şi pentru ziua a doua.

 

Art.13. Consiliul director numeşte o Comisie de monitorizare, număratoare şi validare a votului exprimat prin corespondenţă electronică (în continuare Comisia), formată din directorul executiv (secretarul executiv), care are şi funcţia de preşedinte, şi doi membri ai U.J.R.

 

Art.14. Comisia de monitorizare, numărătoare şi validare a votului exprimat prin corespondenţă electronică inventariază, numără şi validează cvorumul realizat prin corespondenţă electronică, verifică validitatea voturilor exprimate în condiţiile prezentului regulament si al statutului, numără voturile şi anunţă prin e-mail rezultatul. În acest scop Comisia întocmeşte un proces-verbal.

 

Art.15. Comisia prevăzută la art. 13 din prezentul regulament procedează la arhivarea electronică a e-mailurilor prin care membrii U.J.R. şi-au exercitat votul.

 

Art.16. Deciziile luate prin voturile valabil exprimate conform prezentului regulament sunt obligatorii pentru membrii U.J.R.

 

 

By |2020-04-21T12:15:21+02:00aprilie 21st, 2020|
Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok